DOUME Misja w Kamerunie
Aktualnosci O nas Adopcja serca Wolontariat Akcja GAPO Galeria Forum Kontakt
 
. . . A d o p c j a     s e r c a . . .

Dziękujemy za zainteresowanie akcją Adopcji Serca.

Dzięki wielu z Państwa, w roku 2019-20 mogliśmy zapisać do 121 szkół w sumie 485 uczniów, a liczba tych, którzy zostali objęci pomocą w czasie minionych lat to już około 1600 dzieci i młodzieży, które wspierało prawie 1300 rodziców adopcyjnych.

W chwili obecnej (maj 2020) świat, w tym również Kamerun, się zatrzymał w związku z COVID-19. Szkoły są obecnie zamknięte. Mowi się o otwarciu niektórych klas w czerwcu... Zobaczymy.

Zobaczymy też jak potoczą się losy Adopcji. Czy byli rodzice adopcyjni będą nadal mogli wspierać młodych kameruńczyków? ... Tego na razie nie wiemy... Być może z 500 adoptowanych zejdziemy do 100 lub moze nawet 50 ?

Na razie czekamy. I ufamy, że będziemy mogli nadal wspierać, choćby część tych, którzy nie tylko potrzebują pomocy, ale przede wszystkich tych, którzy z tej pomocy najlepiej skorzystają.


Poniżej kilka podstawowych informacji na temat Adopcji Serca
 • Co to jest Adopcja Serca?

 • Jest to moralna deklaracja pomocy konkretnym dzieciom i młodzieży, znanym z imienia i nazwiska, mieszkającym w Kamerunie. Jest to duchowa i finansowa adopcja rodziców adopcyjnych mieszkających w Europie, poprzez pomoc finansową w celu zdobycia wykształcenia oraz szansa na poprawę warunków życia.

 • Kto może być rodzicem adopcyjnym ?

 • Pomagać może każdy, kto ma taką możliwość oraz pragnienie. Nie ma żadnych ograniczeń. Wśród naszych dobroczyńców są osoby indywidualne, mężczyźni i kobiety, są dzieci i młodzież, którzy pomagają swoim rówieśnikom zarówno w sposób indywidualny, jak też poprzez zorganizowaną pomoc np poprzez placówki oświatowe...

 • W jaki sposób można przystąpić do Adopcji?

 • Adopcja Serca, którą organizujemy, zaczęła się w sposób bardzo nieformalny: osoby, które uświadamiały sobie ogromne potrzeby dzieci w Afryce i pragnące pomóc, przekazywały na to, często w sposób spontaniczny, środki finansowe. Z czasem zainteresowanie stało się bardzo duże, wzrosła więc liczba rodziców, co narzuciło potrzebę lepszej organizacji od strony administracyjnej, aby móc sprostać temu wyzwaniu.
  W chwili obecnej, jak już wspomnieliśmy wyżej, zasadniczo nie rozszerzamy już ilościowo adopcji. Chcemy bardziej skupić się na jakości, w tym na lepszej informacji.
  Jednak wciąż pozostajemy do dyspozycji dla obecnych Rodziców adopcyjnych oraz tych, którzy są zainteresowani naszą działalnością.
  Można się z nami skontaktować poprzez:

  Misjonarz ks. Mirosław Bujak: bujakm@doume.info
  adopcja@doume.info
  Joanna Czapla: 697-058-057

 • Jaką kwotę należy przekazać, by móc konkretnie pomóc?

 • Niestety jest to temat bardzo złożony.
  Najpierw powstaje pytanie, czemu pomoc ta ma służyć.
  Otóż w założeniach Adopcji z naszej strony, pomoc służy głównie zapisaniu do szkoły (szkoły w Kamerunie są płatne). Kwoty opłat za szkoły są bardzo różne. Inaczej wygląda to w szkołach publicznych, inaczej w prywatnych, każdy rodzaj szkoły (liceum, college, szkoła techniczna, uniwersytet etc.) to różne wymagania finansowe.
  Czasem dziecko, głównie ze względu na sytuację rodzinną, zmienia szkoły z roku na rok. Co roku więc potrzeby się zmieniają.
  Poza tym sytuacje różnych dzieci są różne. Czasem oprócz zapisu do szkoły pomagamy również w zakupie przyborów szkolnych. W innych sytuacjach opłacamy internat (rzadko) lub wspieramy w przypadkach problemów zdrowotnych. Czasem wspomagamy bardziej te dzieci, które lepiej się uczą, aby zachęcić do lepszej pracy.
  Tak więc spektrum różnych sytuacji jest bardzo złożone. Staramy się być uważnym i w miarę obiektywnie oceniać każdą indywidualną sytuację, choć trzeba powiedzieć, że trudno to osiągnąć w sposób idealny, zważywszy na ilość dzieci i młodzieży, jakie wspieramy.
  Jednak odpowiadając na potrzebę rozeznania możliwości finansowych naszych Rodziców adoptujących uśredniamy kwoty 150zł/rok za uczniów uczęszczających do podstawówki i liceum oraz 600zł/rok za uczniów z college.

 • Czy cała pomoc przekazana przez Rodzica dociera do ucznia?

 • Wziąwszy pod uwagę poprzedni punkt, trudno to zagwarantować w sposób arytmetyczny. Staramy się pogodzić z jednej strony ofiarność rodzica, a z drugiej potrzeby dziecka (np. w tym roku Rodzicowi, który przekazał większą kwotę powierzyliśmy niewidomą dziewczynkę, która chodzi do szkoły specjalnej (z internatem). Niemniej jednak nie zawsze się tak da. Są Rodzice, którzy przekazują świadomie więcej, niż potrzeba, są inni, którzy wpłacają mniej, niż określone minimum. Są jeszcze tacy, którzy albo zapominają, albo wręcz się wycofują z różnych powodów (często w ostatniej chwili, nie informując nas o tym).
  W wielu przypadkach Rodziców, którzy pomagają bardzo regularnie, część niewykorzystanych wpłat księgujemy na następny rok. Czasem przypisujemy jeszcze jedno lub więcej dzieci. Po części zaś, niestety, uzupełniamy braki powstałe po Rodzicach, którzy pomagają mniej, albo się wycofali.
  Dla przykładu, w ub. roku, 2018-2019, pomogliśmy bardzo dużo (525 dzieci), powstał więc ogólny deficyt w bilansie. W tym roku 2019-2020 nie przyjęliśmy nowych dzieci do Adopcji, część z nich odeszła, sytuacja więc się nieco wyrównała.

 • A jeśli Rodzic ma takie możliwości i chciałby pomagać więcej?

 • Jest to bardzo delikatny problem. Zasadniczo staramy się nie tworzyć podziałów i raczej pomagamy wszystkim w podobnym wymiarze. Czasem jednak w niektórych sytuacjach indywidualnych próbujemy pomóc w sposób dyskretny. Mając także świadomość, że dany Rodzic interesuje się szczególnie swoim dzieckiem, my, jako jego pełnomocnicy, również staramy się być uważni. Niemniej jednak staramy się podejmować decyzje w sposób indywidualny.

 • Czy można wysyłać paczki?

 • Owszem, otrzymujemy od czasu do czasu przesyłki, za co dziękujemy. Dzielimy wówczas otrzymane dary dla potrzebujących. Niemniej jednak nie jest to celem Adopcji, i jest to tylko dodatkowa działalność. Poza tym, czasem otrzymujemy niektóre przybory szkolne, z których tutaj w ogóle się nie korzysta. W takich sytuacjach szkoda wydawać pieniądze na drogie przesyłki do Afryki.

 • A jak jest z kontaktem Rodzica z dzieckiem?

 • Komunikacja odbywa się przez misjonarza.
  Z naszej strony zobowiązujemy się do przesłania do Rodzica raz w roku:
  -aktualnego zdjęcia dziecka
  -listu (lub rysunku w przypadku małych dzieci)
  -oraz świadectwa
  -czasem informujemy o jakichś nadzwyczajnych sytuacjach (choroba, śmierć... albo jakiś sukces, nagroda..)
  Niektórzy Rodzice życzyliby sobie więcej informacji. W miarę możliwości staramy się odpowiadać na konkretne pytania dotyczące konkretnych dzieci. Trudno jednak zagwarantować bardziej zorganizowaną informację przy takiej ilości osób, którym pomagamy. Poza tym część szkół jest bardzo odległa od nas, wówczas możemy tylko czekać na początek roku szkolnego, aby zasięgnąć informacji.
  Niektórzy Rodzice sami przysyłają listy, zdjęcia, czy przesyłki do przekazania zainteresowanym.
  W dzisiejszych czasach globalnej wioski niektórzy chcieliby kontaktować się osobiście poprzez internet. Jest to oczywiście możliwe. Kiedyś najprostszy kontakt był trudny, a wręcz niemożliwy. Dzisiaj wszystko się zmieniło. Mieliśmy już nawet wizyty osobiste i spotkania Rodziców z dziećmi. Tyle, że jest to trochę jak Randka w ciemno (przepraszamy za porównanie). Czasem wyobrażenia nie idą w parze z rzeczywistością. Można nawet pomagać osobiście, bez pośrednictwa misji. Ale wówczas trzeba samemu przyjąć na siebie ryzyko oceny sytuacji na odległość i związanych z tym konsekwencji.
  Nasza - misjonarzy - praca polega m.in. na towarzyszeniu potrzebującym z bliska i próba bycia w miarę obiektywnym. Trudno być oczywiście całkowicie bezstronnym i neutralnym, ale jak w każdej dziedzinie, zaufanie jest sprawą podstawową.

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adopcja@doume.info (ten adres ma ostatio problemy techniczne za co przepraszamy i staramy sie je już rozwiązać z dostawcą usług internetowych) lub na nowy adres biuro@adopcja.doume.info albo bezpośrednio do misjonarza bujakm@doume.info

   
  EMO